Ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts with the label My PoetryShow all
जाबो कुन्हा ...पाबो कुन्हा
जागी-जागी कोचबाशी ला
दिल'र तोके मुई दे दिसुन
तुई हे कह केनङ् कहमु
माया .....माया....... माया
तुई जे यतना मोक कसम खिलाबो
दिल र भि तोके
कुछु बल ब करबो कि चुपे रहबो
बसत बगलत बथाल
घरि हासबार घरि कान्देबार
नखराबालि नखरा ना देखा
मोक येक बारत् नि मनड् भरे
देखेक
मतलबी मायार् खबर्
मोर से दुर हयने तुई
नि जानेचु मुई यिर
तुइ जे देख्लो यिरङ नजर से
 मन'र कहचे कुन्हु बिति से
तोक मुई फुल सम्झिये माया कर्नु
साथी तुई मोर दिलेर