Ticker

6/recent/ticker-posts
तुई हे कह केनङ् कहमु
माया .....माया....... माया
तुई जे यतना मोक कसम खिलाबो
दिल र भि तोके
कुछु बल ब करबो कि चुपे रहबो
बसत बगलत बथाल
घरि हासबार घरि कान्देबार
नखराबालि नखरा ना देखा
मोक येक बारत् नि मनड् भरे
देखेक