जाबो कुन्हा ...पाबो कुन्हा
जाबो कुन्हा ...पाबो कुन्हा
जे खुसी तुई खोजेसी
बेचैन छु मन तोर
नि पाबो सुख कुन्हु ति
मनते छु अन्धार
जाछिस गलत रस्तात
पुग्बो ते कुन ति
लदिरे पानी बहते जानी
देखेक त कुन्हा पुगेसी
पोर रेरे लाखा दुनियारे देखा
करले नि साभार हय
अपनारे किस्मत लिखाले हाता
जे छे वही हय

Post a Comment

1 Comments