माया .....माया....... माया
करेसुन मुइ तोर से गे,
छोरिये ना जाइस् कहियोक,
तुइ साथ मोर गे,
माया .....माया....... माया
करेसुन मुइ तोर से गे,
तुरिये ना जाइस् कहियोक,
तुइ दिल र मोर गे
दिलते सजायिसुन तोक,
दिलते रहिस मोर,
कुन्हु कुछु हले पहिले,
कहिस तुइ मोक,
माया .....माया....... माया
करेसुन मुइ तोर से गे,
बेसिक ना तरपैस कहियोक,
तुइ दुर हये मोक गे,
माया .....माया....... माया
करेसुन मुइ तोर से गे,
छोरिये ना जाइस् कहियोक,
तुइ साथ मोर गे......!