देखेक...............,
तुइ मोर मायात ना संका करेक,
बुझेक ..............,
तुइ लोकेर बातत् ना चलेक,

इड दिल मोर ............
तोर हे ताने धरकेचु,
हरदिना..............
तोर हे नाम लेचु,
फिर भि...............
नि तोक बिस्बास हचु,
ते ले ............
तुइ हे सुनिले,
मोर दिल र..........
कि कहबा तोक चाहेचु,
कतना.............
तोर बिना तरपेचु,
हरखुना...........,
तोर आस देख्ते रहचु,
फिर भि..........,
नि तोक बिस्बास हचु,
ते ले.............,
तुइ अप्नि पुछिले

देखेक ............,
तुइ मोर मायात ना संका करेक,
बुझेक..........,
तुइ लोकेर बातत् ना चलेक ।