Ticker

6/recent/ticker-posts

मतलबी मायार् खबर्

मतलबी मायार् खबर्,
ना पुछेक् मोर् लागा,
चाहेचु भुल्बा मुई,
नाले उहार् नाम् मोर् लागा,
दिलत् उहाके सजाइसिनु,
अप्नार् उहाके बनाइसिनु,
बुझ्ले नि उहाय कि कर्बा,
जानिये बुझिये दगा दिले,
दिलर् मोर् जलाय दिले,
नाले उहार् नाम मोर् लागा,
मतलबी मायार् खबर्,
ना पुछेक् मोर् लागा,
सुनाई दे उहाक,
कोई बताई दे उहाक,
उहार् बिना भि जिबा,
सकेम मुई आप,
मतलबी मायार् खबर्,
ना पुछेक् मोर् लागा,
चाहेचु भुल्बा मुई,
नाले उहार् नाम् मोर् लागा,
माया ते अल्हाऊ मुई,
पहिले से बेसिक करेचु,
मानेचे नि मनर् मोर्,
घरि-घरि याद करेचु,.........।।

Post a Comment

0 Comments