मन'र कहचे कुन्हु बिति से,
ऐकटा सुन्दर चेङ्ग्री आसोक,
मुस्काते लाजाते,
मोर दिल'र चराय ले'जाओक,
देखबार होक उहाय परीर लाखाती,
बोलिते होक उहार नाशा,
मोहनी लगाय मोक दिवाना बनाओक,
नि राखोक होसत् मोक अक'जारा,
उहार पाइजुर छम-छम से,
चुरिर खन-खन से,
झुम्लेने इड मन हरखुना,
दिल'र मुइ थामिये रख'बाउ नि पानु'ने,
नि देख्ले जदी उहाक कोइ ठिना,
हजार सपन मुइ सजायी राखिचु,
हचे ने नि मोर पुरा,
देख्ते जाइ रे मन ना तुइ अक'ता,
छे जिन्गी र जिबार् आध्रा,
मन'र कहचे कुन्हु बिति से,
ऐकटा सुन्दर चेङ्ग्री आसोक,
मुस्काते लाजाते,
मोर दिल'र चराय ले'जाओक.