Ticker

6/recent/ticker-posts
Showing posts from August, 2016Show all
मोर से दुर हयने तुई
नि जानेचु मुई यिर
तुइ जे देख्लो यिरङ नजर से
 मन'र कहचे कुन्हु बिति से
तोक मुई फुल सम्झिये माया कर्नु
साथी तुई मोर दिलेर
मुइ बोलामु तुइ ना बोलिस्
तुइहे कहलो भुल्बा मोक
कुन्हु जोर जबरजस्ती से नि